Thumb 3360ad88fe7c708f98a279d7c5b132f588b53b0d

WSV Badminton (Apeldoorn) voor Apeldoorn, Wormense Sport Vereniging

Wij collecteren omdat sporten gezond is. Maar niet voor iedereen is sporten even vanzelfsprekend en dat is jammer. WSV biedt G-badminton voor jongeren en volwassenen met een beperking. Plezier staat voorop. Ook het Fonds Gehandicaptensport maakt sporten met een handicap toegankelijker. Wij denken niet in beperkingen. Wij zien mogelijkheden en gaan de sportieve uitdaging aan. Doneer en steun net als ons het Fonds Gehandicaptensport. Meer weten. Ga naar www.wsvbadminton.nl .
9 donateurs
€ 107 ingezameld
Stuur een Tikkie