Thumb 8c29ae8dc33458299dfd41606545f6f21b9b45a7

DVSU Forza Friends voor Utrecht, Door Vriendschap Sterk Utrecht (DVSU)

Ik collecteer omdat Wij zien bij DVSU/ Forza Friends hoe mooi en belangrijk het is voor kinderen met een beperking om te sporten. Steun ons door een donatie die ten goede komt aan zowel de Forza Friends als het Fonds Gehandicaptensport. Geef gul of een beetje: alles is zeer welkom. Dank!
42 donateurs
€ 671 ingezameld
Stuur een Tikkie