Thumb 0eb15c834bb92fbb76c2eb8b469ab81046885a5f
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

Tafeltennisclub Nederweert

Ik collecteer omdat:

Wij vinden het belangrijk dat sport voor eenieder toegankelijk moet zijn. We zijn onlangs gestart met een nieuwe groep tafeltennis para-sporters. We weten ook dat het fondsgehandicaptensport zulke initiatieven mogelijk kan maken. Hiervoor is geld nodig. Samen gaan we er voor!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld