Thumb 5371bc27be03782137c484369b77329663e52313
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

SV Cormeta

Ik collecteer omdat:

..het noodzakelijk is dat ook mensen met een beperking, lichamelijk in een zo goed mogelijke conditie blijven.

Tikkie
1

donatie

€ 100

ingezameld