Thumb f9a950a6266adb62310eaf561be5e9f7c9609717

#Stay Fit Challenge

Ik collecteer omdat

Wij de Nederlanders met een handicap willen steunen om straks weer te kunnen sporten.
Daarnaast willen wij samen met jullie een uitdaging aangaan: De Stayfit Challenge! Het doel is om elkaar te inspireren met ideeën, tips, positieve en leuke filmpjes om zo fit en gezond mogelijk te blijven. Kijk voor meer informatie op www.stayfitchallenge.nl

0 donateurs
€ 0 ingezameld