Thumb 7298cd66936528e523e840f49436562995c5ab3a

Sportraad Hilvarenbeek voor Hilvarenbeek, Sportraad Hilvarenbeek

Wij collecteren omdat Sport voor iedereen is, met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Wij staan als één team achter de sporters met een handicap. Van elke donatie gaat 50% naar het Platform Gehandicapten Beleid Hilvarenbeek-Diessen. Zij gebruiken die bijdrage onder andere voor de organisatie van het jaarlijkse G-zaalvoetbaltoernooi.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie