Thumb 18c2bfb45ee8edf0d11bd94674d6cb59e346ea55
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

SCO Korfbalvereniging

Ik collecteer omdat:

Korfbalvereniging SCO en SportAnders werken samen om het sportaanbod voor een bredere groep kinderen mogelijk te maken. Als vereniging hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Een vereniging moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dit betekent dat het sportaanbod hierop moet aansluiten. Bewegen draagt bij aan de fysieke, sociale, mentale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Juist voor kinderen met een achterstand of problemen in één of meerdere van deze gebieden, is het sportief bezig zijn in combinatie met het verenigingsleven van groot belang. SportAnders heeft ruime ervaring op het gebied van het aanbieden van sportieve activiteiten voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of andere problematiek/ hulpvragen. Zij beschikken over de kennis en vaardigheden om deze groep kinderen te ondersteunen in hun algehele ontwikkeling vanuit sportieve activiteiten.

Vanuit een breed sportaanbod wordt gekeken naar de mogelijkheden en aandachtsgebieden van de kinderen, maar ook kan worden ingespeeld op verschillende interesses. Het samen actief bezig zijn kan voor deze doelgroep een positief effect hebben op een eventuele toekomstige zorgvraag. de ontwikkeling van blijvende positieve gedragsveranderingen, en het aanleren sociale vaardigheden. Door het aanbieden van een dergelijk sportaanbod worden de kinderen, met respect voor elkaars problematiek, op een plezierige manier begeleid in de sport. Het doel van SportAnders en SCO is ook om kinderen weer onder te brengen binnen het reguliere aanbod. Het ondersteunen van kinderen met een duidelijke voorkeur voor een bepaalde sport behoort dan ook tot de mogelijkheden. Met SportAnders bij SCO willen wij ook de kwetsbare kinderen in onze samenleving in een vertrouwde omgeving én met andere kinderen, de mogelijkheid geven om te sporten en deel te laten nemen aan het verenigingsleven.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld