Thumb d011b09ac216d5af4e608f1212f88010edb7092e
Qr
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

LFB Wolvega

Ik collecteer omdat:

Sporten is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het leven. Niet alleen om fysiek gezond te zijn, maar ook voor de sociale contacten. Ook voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking is sporten belangrijk. Helaas blijkt dat de drempel om te gaan sporten soms te hoog is.

De LFB is een belangenorganisatie, door en voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Wij zetten ons in voor het sporten voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Dit doen wij door verschillende sportactiviteiten aan te bieden voor onze medewerkers. Zo is er een tennismiddag georganiseerd. Hieruit is gekomen dat een groepje op een vaste dag wil gaan tennissen met elkaar. Ook hebben we een schaatsmiddag georganiseerd.

We willen mensen met een (licht) verstandelijke beperking dus kennis maken met verschillende sporten. Zodat ze enthousiast worden en ze misschien wel structureel de sport wekelijks willen beoefenen. De tennis is hier al een mooi voorbeeld van.
Wij willen de mensen natuurlijk kennis laten maken met nog meer sporten. Daarom doen wij mee aan de collecte van Gehandicaptensport. Helpt u ons mee?

Tikkie
3

donaties

€ 25

ingezameld