Thumb f71afd19a98982df6f5ceedab056bd990e2e737b

De Alternatieve Vierdaagse

Ik collecteer omdat

Tijdens De Alternatieve Vierdaagse steunen wij samen sporters met een handicap via het Fonds Gehandicaptensport.

Droomparken & Univé zijn 1% fairshare partner én sponsor van De Alternatieve Vierdaagse 2020 (21 – 24 juli 2020). Middels deze collectebus kunnen deelnemers een (kleine) donatie achterlaten om zo met de gelopen kilometers ook een steentje bij te dragen aan het Fonds Gehandicaptensport.

0 donateurs
€ 0 ingezameld