Thumb 1c95b1ff8fd64d6f14cf81b7c5fccc1d1e879e69

G-voetbal Loenermark Loenen voor Loenen, vv Loenermark

Ik collecteer omdat Helaas de collecteweek niet doorgaat ivm het corona virus. Op deze manier kunnen we alsnog geld ophalen voor onze G-Voetballers! 50% van de opbrengst gaat rechtreeks hier naartoe!
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie