Thumb 7e5920c3645cf7d39e82d2a8845304203419ebd6

Fortuna Sittard voor Sittard, Fortuna Sittard

Wij collecteren omdat sport voor iedereen is, met of zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar ons eigen G-Team! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
20 donateurs
€ 214 ingezameld
Stuur een Tikkie