Thumb 4f644317f1eca74f248cfb3a3ca6ee5fb0210557

Biltse Sport Federatie voor Bilthoven, Biltse sport federatie (BSF)

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. De BSF vertegenwoordigt de sportverenigingen in de gemeente De Bilt. Van elke donatie gaat 50% naar lokale organisaties in de gemeente De Bilt die gehandicaptensport aanbieden, de overige 5O% gaat naar het landelijke Fonds Gehandicapten Sport. Wij staan als één team achter de sporters met een handicap. Dus geef!
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie