Thumb 9deb1c36f484b9b906aefc3635cf3d658cbea9ba

BC Langstraat Shooters voor Waalwijk, B.C. Langstraat Shooters

Wij collecteren omdat sport voor iedereen is, met en zonder handicap! Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar Fonds Gehandicaptensport - om sporten voor iedereen mogelijk te maken - en 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie