Thumb 41a1025a2fb540075f7babbcaa2462e4607cb19f

atletiekvereniging Statina voor Culemborg, Atletiekvereniging Statina

Wij collecteren omdat wij vinden dat sport voor iedereen is. Voor mensen met en zonder handicap. Daarom gaat de volledige opbrengst van deze collecte naar Fonds Gehandicaptensport! Hartelijk bedankt voor je bijdrage!
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie