Thumb cb28bde3f51c98676d49a9d9c5eef82c4246f3eb
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

Aad Zwaan Foundation

Ik collecteer omdat:

“Maak de wereld groter” voor sporters met een handicap

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Met deze collectebus steunen we Fonds Gehandicaptensport en gaat 50% van de opbrengst naar de Aad Zwaan Foundation.

De Aad Zwaan Foundation (AZF) zet zich in voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. De Foundation heeft als doel het rolstoel- en G-tennis toegankelijker te maken en te houden. Voor informatie over de foundation kijk op www.aadzwaanfoundation.nl

Voelt u zich betrokken bij de AZF en/of de gehandicapte sporter? Wij stellen uw donatie zeer op prijs.

Tikkie
3

donaties

€ 35

ingezameld