Thumb 587c13a4d2c88b30a0e7d25197486e8e61c8d705

A.V. Attila voor Tilburg, AV-Attila

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
3 donateurs
€ 22 ingezameld
Stuur een Tikkie