Thumb 57736eb914a357f979d9761ddcc91c2a59e02b9e

Zeewolde Atletiek voor Zeewolde, Atletiek AV Zeewolde

Ik collecteer omdat iedereen meedoet! Ook wanneer je daar een beetje extra hulp voor nodig hebt. Met je bijdrage ondersteun je het Fonds Gehandicaptensport, maar help je ook de atletiekvereniging hun aanbod verder uit te breiden en te verbreden. Of aangepaste materialen te kopen. Daarnaast .. aangezien ons aanbod onderdeel is van Grenzeloos Bewegen Zeewolde, steun je met je bijdrage meteen ook het gedachtengoed en werkwijze van Grenzeloos Bewegen Zeewolde. Waardeer je dit? Steun dan onze collecte! www.zeewolde-atletiek.nl www.grenzeloosbewegenzeewolde.nl
2 donateurs
€ 20 ingezameld
Stuur een Tikkie