Thumb e0040f5f8c86e57583a7282664c18720cb69122b
Qr
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

Zeewolde Atletiek

Ik collecteer omdat:

Bewegen is voor iedereen! Ook wanneer je daar een beetje extra hulp voor nodig hebt. Met je bijdrage ondersteun je het Fonds Gehandicaptensport, maar help je ook de atletiekvereniging hun aanbod verder uit te breiden en te verbreden. Een deel van de opbrengst gaat naar onze vereniging. Hiermee kunnen we aangepaste materialen kopen, zoals speciale oefensperen en bevestigingsmateriaal voor rolstoelen.

Tikkie
20

donaties

€ 164

ingezameld