Thumb 48b6613a1f3ed82527570af0490b22764af55d5e

WV Zeewolde-Hansa Zeilen voor Hansa Zeilen

Wij collecteren omdat wij, WV Zeewolde, een inclusieve Watersportvereniging zijn. Dit betekent dat wij sporters met en zonder beperking hebben. Wij willen dat onze sporters met een beperking op, zowel het gebied van sporten, als op financieel gebied, gelijk zijn aan onze sporters zonder beperking. De extra kosten van deze sporters willen we graag vergoeden met de opbrengst van de collecte.
20 donateurs
€ 243 ingezameld
Stuur een Tikkie