Thumb 09cd44c63433d3980fe2449e077d6c80127fb3cc

SJS G-Voetbal voor Stadskanaal, vv SJS, g-team

Wij collecteren omdat Bij SJS hoeft niemand langs de kant toe te kijken. Daarom bieden we al ruim twintig jaar G-Voetbal aan. Dat is voetballen voor voetballers (m/v) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het Fonds Gehandicaptensport zet zich daar voor in. De helft van uw donatie gaat rechtstreeks naar het G-Voetbal van SJS. Daarmee kunnen we dit mooie werk blijven voortzetten. Bijvoorbeeld het jaarlijkse internationale G-Voetbaltoernooi de Freddie Pranger Memorial.
50 donateurs
€ 520 ingezameld
Stuur een Tikkie