Thumb 2ad6e829426e436d11b8f4d6a2d3992c98961d29

vv Doetinchem voor Doetinchem, VV Doetinchem

Wij collecteren omdat Sport voor iedereen is, voor sporters met en zonder beperking. Niemand mag daarbij buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club. Een bijdrage die we goed kunnen gebruiken voor de ondersteuning van ons eigen G team!
1 donateur
€ 15 ingezameld
Stuur een Tikkie