Thumb 75f2e9269a82109d368d4b298ccba45c28ab80bb

voetbalvereniging Sport En Vrien... voor Leidschendam, SEV

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
10 donateurs
€ 145 ingezameld
Stuur een Tikkie