Thumb 51acb7580ef97bb0d591ee6f4ed1bf97864bf3e8

VFC voor Vlaardingen, VFC voetbal

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie