Stichting Vrienden van de G voor Enschede, V.V. Rigtersbleek

Wij collecteren omdat we het G-voetbal binnen voetbalvereniging Rigtersbleek een extra boost willen geven! De 95 voetballers, jong en oud, van de G-afdeling hebben inmiddels al een jaar lang niet kunnen voetballen. Door COVID-19 zijn er voor hun geen trainingen en wedstrijden geweest. Om dit snel te kunnen vergeten en weer lekker actief bezig te zijn op onze mooie velden in Enschede kunnen wij een mooi geldbedrag goed gebruiken. De opbrengst van de actie, waaraan je tot 31 december kan deelnemen, gaat naar Stichting Vrienden van de G (de G-afdeling van v.v. Rigtersbleek, Enschede) én een deel van het bedrag gaat naar Fonds Gehandicaptensport. Zij starten deze collect, omdat collecteren aan de deuren en winkelstraten dit jaar niet mogelijk is. Wij hopen een mooi bedrag op te halen voor onze spelers en het goede doel!
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie