Thumb 3ca3bb49e47000188d77f1b7b1ec364dfb02db16

V.V. Moerse Boys voor Zundert, V.V. Moerse Boys

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
15 donateurs
€ 135 ingezameld
Stuur een Tikkie