Thumb 1c61e29f6acf59071c8e76e2b80d52c7be6ef35c
Qr
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

v.v.Hattem Hattem

Ik collecteer omdat:

Ieder jaar gaan jeugdleden van v.v.Hattem en HMC huis aan huis in Hattem om te collecteren voor "Fonds gehandicaptensport"
Dit jaar is dat niet mogelijk, maar zeker zo belangrijk is dat wanneer deze corona crisis achter de rug is ook gehandicapten weer kunnen sporten.
Daarom deze digitale collecte !

Tikkie
10

donaties

€ 47

ingezameld