Thumb f913a38b3d4444de4968aecd21d4c0fa46692735

Uden Red Sox Honk en Softbalvere... voor Uden, Uden Red Sox Honk en Softbalvereniging

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
2 donateurs
€ 25 ingezameld
Stuur een Tikkie