Thumb 36b18a119b6762ec4d26d02df6dce3232c00485c
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

Theo Hoogendoorn

Ik collecteer omdat:

Iedereen recht heeft op sport op zij niveau, ongeacht lichamelijke mogelijkheden, ongeacht beschikbare financiën, ongeacht .....

Tikkie
14

donaties

€ 145

ingezameld