Thumb d3242c8738175289d99b072d52e8a218284c0e2d
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

Stichting Het Startblok

Ik collecteer omdat:

We samen het verschil maken voor mensen met een beperking!

Het Startblok ziet regelmatig kinderen en volwassenen die vanwege een bijzondere eigenschap of beperking tijdens de reguliere zwemactiviteiten niet goed meekomen. Ons team is ervan overtuigd dat juist deze groep extra aandacht verdient.

Daarom zet ons team vrijwilligers zich iedere week in om deze kinderen, jongeren en volwassenen aangepaste zwemactiviteiten te bieden. Denk bijvoorbeeld aan zwemlessen voor kinderen en beweegactiviteiten voor volwassenen. Dit doen wij op 6 locaties in Nederland.

Vertrouwen, plezier en leren komen samen tijdens al onze zwemactiviteiten. Ieder op zijn eigen tempo.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld