Thumb 99e67be9a27a675e56ef8671253587875379cee6

St. Bewegingsrecreatie Veenendaal voor Veenendaal, St. Bewegingsrecreatie Geestelijk Gehandicapten

Wij collecteren omdat Onze stichting biedt mensen met een verstandelijke beperking, die bij reguliere sportverenigingen buiten de boot vallen, een mogelijkheid tot sporten. Zo is er voor iedereen wat te doen en hoeft niemand aan de kant te staan. Sporten is goed voor de mens. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we een bijdrage leveren aan het welzijn van onze medemens met een verstandelijke beperking, door ze te betrekken bij sport- en spel activiteiten. Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap, niemand mag buiten spel staan! Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club en 50% naar het Fonds Gehandicaptensport. Zo staan wij als één team achter de sporters met een handicap.
34 donateurs
€ 352 ingezameld
Stuur een Tikkie