Thumb d4fc0c7149d8dcd4521b6a6ca6c6df29e61226de

St. Aangepast Paardrijden Kampen... voor Kampen, Stichting Aangepast Paardrijden "de Zwartendijkruiters"

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
26 donateurs
€ 235 ingezameld
Stuur een Tikkie