Thumb 4a8e5d842177afd62be70765f759c117f10103ec

Schaats en Inlineskate Verenigin... voor Zeist, Special Sports SIVZ

Wij collecteren omdat … wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten, want sporten is leuk en ook nog eens heel goed voor je! Wij bieden al jaren met heel veel plezier lessen en clinics aan voor kinderen met een beperking, om in kleine groepjes met veel individuele aandacht te leren schaatsen en inlineskaten. Van elke donatie gaat 50% naar Special Sports SIVZ! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap. Dank voor uw bijdrage!
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie