Thumb a5361ec3b71b94c0c45c48fc6ff892a200ac322e
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

Special Needs Judo Foundation (S...

Ik collecteer omdat:

SNJF collecteert omdat er nooit genoeg geld beschikbaar gemaakt kan worden voor organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Het ons door de overheid toebedeelde budget is minimaal en nooit genoeg. Daarom is het een goede zaak dat Gehandicaptensport dit initiatief neemt!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld