Thumb cb3d8667be5450d775d9dca00b9d04317e026373

Shorttrack Alkmaar voor Alkmaar, Shorttrack Alkmaar

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
3 donateurs
€ 35 ingezameld
Stuur een Tikkie