Thumb 8f015fde4f509bffe0bc8af0d651a6b79c3a71e3

Schaakvereniging Het Houten Paard voor Brielle, Schaakvereniging Het Houten Paard

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
4 donateurs
€ 101 ingezameld
Stuur een Tikkie