Thumb 432b82e8c512e8a3541fd552013454980d9bb321

Peter Diederen voor Nuth, RKSV Minor

Ik collecteer omdat Omdat onze voetbalvereniging Minor een G team heeft. Deze groep beleeft elke week zoveel plezier aan deze sport . Met deze collecte ondersteunen wij de gehandicapten sport.
28 donateurs
€ 276 ingezameld
Stuur een Tikkie