Thumb f6e982a2242e251be0445615ed9f7f32cb9333ba

Peter Diederen voor Nuth, RKSV Minor

Ik collecteer omdat Omdat onze voetbalvereniging Minor een G team heeft. Deze groep beleeft elke week zoveel plezier aan deze sport . Met deze collecte ondersteunen wij de gehandicapten sport.
28 donateurs
€ 276 ingezameld
Stuur een Tikkie