Thumb e781c78d1623a063aa247e767d384e979eb747d3

Parahockey voor Hoorn (nh), WFHC Hoorn

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder beperking. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een beperking.
11 donateurs
€ 125 ingezameld
Stuur een Tikkie