Thumb 1062064b10f767310e9bd2026e6e8eac9317659d

Oliveo Handbal voor Pijnacker, Oliveo Handbal

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar ons eigen G-team! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie