Thumb d123ff0fa901f143541fc3c9b12db008d1e856ed

Nadine van de Griend voor Utrecht, Sc-Antilope

Ik collecteer omdat mijn sportclub graag wil ondersteunen. Rolstoelbasketbal geeft mij altijd een positief gevoel, en energie. Een gevoel van erbij horen. het heeft mij ook heel erg geholpen met revalideren.
7 donateurs
€ 75 ingezameld
Stuur een Tikkie