Thumb d35591f2b7f9c1f1cfd0c306be5c758600dd78a1

Litac voor Lichtenvoorde, Litac

Wij collecteren omdat sport er voor iedereen is. Ook bij Litac! Met en zonder handicap en niemand mag buiten spel staan. Wij staan als één team achter de sporters met een handicap. Een extraatje! Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club en dat gaat naar.....onze G-kracht en Special Heroes!
4 donateurs
€ 33 ingezameld
Stuur een Tikkie