Thumb fc5b1fae85d51bc3be4c241728b8ab3032f5f447

KV DOT voor Oss, DOT

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
28 donateurs
€ 180 ingezameld
Stuur een Tikkie