Thumb 8aa76a49a9c7df84eb1957f78bb32a43d84db92c

Korfbalvereniging SKF voor Veenendaal, Korfbalver. SKF

Wij collecteren omdat Sport toegankelijk moet zijn voor iedereen, met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
38 donateurs
€ 272 ingezameld
Stuur een Tikkie