Thumb ed4332c9742586b20d4d2d27038c507044196566

Judovereniging Shihan Drachten voor Drachten, Sportstichting Dol Fijn

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar stichting Uniek Sporten, en 50% naar Sportstiching Dol Fijn! Met de ervaring die wij als vereniging hebben met sporters met een beperking, weten wij hoe belangrijk het is dat ook deze unieke doelgroep mee kan sporten! Daarom willen wij deze organisaties in deze lastige tijd een handje helpen.
9 donateurs
€ 245 ingezameld
Stuur een Tikkie