Thumb 5f64d6019e2ddafcadaae96b7ddac471490bc7fa
Qr
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

Jenny-en Sydney Burgstra

Ik collecteer omdat:

Fonds gehandicaptensport zich inzet voor iedereen met een handicap mogelijk te maken.

Tijdens de actieweek zal Bas Tietema het land doorkruisen op een fietstocht langs 18 steden. Een tocht van in totaal 1500 km. De opbrengst gaat naar de gehandicaptensport.

Zondag 31 maart fiets ik (Sydney) een aantal etappes mee met Bas (Zwolle, Heerenveen, Leeuwarden, Groningen) om dit goede doel te ondersteunen.
Wil je ons ook helpen, dat kan door te doneren via de digitale collectebus!

Met jouw bijdrage help je mee aan het bereiken van onze doelen. Met veel kleine beetjes kunnen we zorgen voor grote ontwikkelingen, dus je bijdrage – klein of groot is van harte welkom!

Tikkie
50

donaties

€ 485

ingezameld