Thumb 5322d9d8eb1e6391d18dda9a8e1b593a6997824b

Jannie Oostra voor Steenwijk, St. Sport Verstandelijk Gehandicapten

Ik collecteer omdat Niemand buitenspel mag staan. BIJ SSVG'81 kunnen mensen met een beperking in groepsverband zwemmen, fietsen en wandelen. Met ondersteuning van een groep enthousiaste vrijwilligers.
2 donateurs
€ 7 ingezameld
Stuur een Tikkie