Thumb 26b298a5dc17c75d8891d5b3c0618ff8dae9d0d7
D4b8169aa7f1cec4a51096a8dc8d43103cdfd061

DIOS Dinxperlo

Ik collecteer omdat:

Dit jaar kan @handicapensport niet met een collectebus lang de deuren. Dus komen we online bij je langs. Want we laten sporters met een beperking, zoals onze eigen sporters van de afdeling Splinter van DIOS, niet in de steek. Doe ff: tikeeneuro.nl

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld