Thumb 5b25982c8da67802546b0fd5c55769328d9a567e

Jan Jolink

Ik collecteer omdat

iedereen moet kunnen meedoen. Bij onze atletiekvereniging Atletico’73 te Gendringen merken we hoe belangrijk het is, als we aan iedereen de mogelijkheid bieden om aan atletiek te doen. We hebben 13 jaar ervaring met uniek sporten. Dit jaar zijn we begonnen met racerunners.

0 donateurs
€ 0 ingezameld