Hans Huijs voor Venlo, Collecte Venlo

Ik collecteer omdat Uitnodiging TTC Asterix voor de jaarlijkse collecte Fonds Sport Gehandicapten Venlo. Tafeltennisvereniging Asterix is weer uitgenodigd om van maandag 30 maart tot en met zaterdag 4 april mee te helpen met de collecte voor de sportgehandicapten F.S.G. in Venlo-Blerick. De laatste jaren gingen een 30-tal collectanten op weg en ze gaan voor een goed resultaat. Door de corona-crisis is het dit jaar niet mogelijk om langs de deuren te gaan. Vandaar dat de vereniging probeert via een digitale collectebus toch succesvol deel te nemen aan deze landelijke collecte. Iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt wordt gevraagd om hier aan mee te doen middels en donatie. De tafeltennisvereniging laat tevens zien dat ze niet alleen gehandicapten binnen haar vereniging heeft, maar ook nog iets extra’s over heeft voor deze doelgroep. Buiten de wekelijkse training wordt elk jaar in november een Internationaal Tafeltennistoernooi voor deelnemers met alle soorten van beperkingen georganiseerd. Dan is een financiële ondersteuning hiervoor van harte welkom. Vorig jaar werd de vereniging geprezen voor meer dan 40 jaar Para-tafeltennissport in clubverband middels een nominatie tijdens het Sportgala Venlo. Alvast hartelijke dank voor de medewerking. Voor vragen of opmerkingen kan bij de secretaris van TTC Asterix: jwhhuijs@ziggo.nl.
0 Donateurs
€ 0 Opgehaald
Stuur een Tikkie