Thumb 49eb5e9fe1db00fbdf7b47510d24db2c24a8aeb7

Hac '63 voor Hoogeveen, HAC '63 Hoogeveen

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. NIemand mag buiten spel staan. Juist nu is het belangrijker dan ooit dat iedereen mee moet kunnen doen. Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
8 donateurs
€ 59 ingezameld
Stuur een Tikkie