Thumb 73a98946d1e5f8e7b6052be308f39fb7363f8fb3

GSVA voor Amersfoort, GSVA

Wij collecteren omdat Sport is voor iedereen. Met en zonder handicap. Niemand mag buiten spel staan. Van elke donatie gaat 50% naar onze eigen club! Wij staan als één team achter de sporters met een handicap.
49 donateurs
€ 508 ingezameld
Stuur een Tikkie